ശബരിമലയിൽനിന്നും 40 കിലോ സ്വർണ്ണവും 100 കിലോ വെള്ളിയും നഷ്ടപെട്ടുവോ …?

Spread the love

ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൻറെ പരിശോധനയിലാണ് 4A രേഖപ്പെടുത്തിയ 40 കിലോ സ്വർണവും 100 കിലോ വെള്ളിയും എട്ടാം നമ്പർ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സന്നിധാനത്തു നിന്നും സ്‌ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .നാളെ ഓഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗം സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലെത്തി മഹസ്റ്റർ പരിശോധിക്കും. മഹസരിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 40 കിലോ സ്വർണവും 100 കിലോ വെള്ളിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അധികാരികൾ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതായി എന്ന് കണക്കാക്കാം . അതേസമയം ശബരിമലയിലേത് അനാവശ്യ വിവാദം ആണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് എ പത്മകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഒരുതരി സ്വർണ്ണംപോലും നഷ്ടമായിട്ടില്ലന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *